Linguado je besplatna aplikacija pomoću koje se možeš povezati sa ljudima čiji je maternji jezik onaj koji želiš da usavršiš.

Napravljeno od strane Amerikanaca, Brazilaca i Srba.

Privacy Policy